POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Tant la privadesa dels usuaris, com la confidencialitat de les seves dades personals són aspectes prioritaris per a AP PHOTO. Per mitjà de la següent política de privadesa, us informem sobre quines dades personals es recullen en utilitzar el nostre lloc web i com processem, utilitzem i protegim aquestes dades.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

AP PHOTO INDUSTRIES, SL (d'ara endavant AP PHOTO), amb CIF B61976429 i domicili a Ronda Industria 48, 08210 Barberà del Vallès, és el responsable de les dades personals que puguin tractar-se o recollir-se al lloc web.

AP PHOTO ha designat un Delegat de Protecció de Dades, al qual podeu adreçar-vos en qualsevol moment per consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals, mitjançant correu electrònic a [email protected] oa l'adreça postal indicada.

Com recollim les vostres dades?

Com a norma general, la utilització del lloc web no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les dades personals.

Hi ha diversos formularis de contacte a través dels quals podeu facilitar les vostres dades per gestionar la petició que ens feu. En aquest cas, no cal el registre.

En cas que vulgueu adquirir algun producte i/o servei, caldrà que us registreu com a usuari del lloc web i ens faciliteu les vostres dades, mitjançant un formulari existent a aquest efecte.

Amb quines finalitats tractarà ap photo les vostres dades?

Les dades que ens pugui facilitar seran utilitzades per AP PHOTO per a:

Tramitar la vostra petició remesa a través del formulari de contacte.
Si així ho sol·licita, gestionar la descàrrega i la utilització per part seva del programari i-moments.
Si així ho demana, gestionar la seva alta com a usuari de www.i-moments.es, la qual es formalitzarà després del procés de registre.
La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment exprés, que es formalitzarà mitjançant l'acceptació de la Política de privadesa en el moment de la recollida de les dades.

A més, la utilització de galetes al lloc web suposa que puguem analitzar com millorar l'experiència de navegació. AP PHOTO pot recopilar i analitzar informació sobre les vostres visites i ús del lloc web, com per exemple, informació sobre el dispositiu i el navegador que esteu usant, la vostra adreça IP i localització, la data i hora de les vostres visites, la durada de les mateixes. i la navegació realitzada. El tractament de les galetes, combinat amb altres dades personals, pot arribar a fer l'usuari identificable. Per a informació addicional, saber com oposar-vos a aquest tractament, així com configurar el vostre navegador per gestionar les cookies, consulteu la Política de cookies aquí.

A més, si es registra com a usuari, amb quines altres finalitats podrà tractar ap photo les vostres dades?

Si vostè es dóna d'alta com a usuari, a més, les seves dades seran utilitzades per AP PHOTO amb aquestes finalitats:

Crear un usuari i contrasenya que us permeti accedir a la nostra àrea reservada per a usuaris, on podreu realitzar les vostres comandes i consultar el vostre estat.
Gestionar tots els aspectes de la contractació de béns i serveis que es pugui dur a terme en els seus vessants operatiu i administratiu, com ara gestionar el lliurament de les comandes i possibles devolucions.
Gestionar les possibles incidències, suggeriments o reclamacions que ens pugueu comunicar.
Processar el cobrament i emetre la factura corresponent.
Remetre-li les comunicacions operatives necessàries per a la contractació dels béns i serveis i el manteniment de la relació comercial (per exemple: comunicacions sobre comandes, sobre seguiment del transport, facturació, canvi de condicions…).
La base jurídica per als tractaments de dades esmentats és l'execució del contracte de compravenda.

A més, AP PHOTO podrà:

Realitzar enquestes de satisfacció sobre els nostres productes i/o serveis, sent la base jurídica per al tractament l'interès legítim d'AP PHOTO de conèixer el grau de satisfacció dels clients i poder millorar els seus serveis. Podeu oposar-vos en qualsevol moment a aquest tractament de dades dirigint-vos a [email protected]

Remetre comunicacions comercials, podent ser personalitzades en funció de la informació que subministri i del seu ús del lloc web, sobre productes i serveis d'AP PHOTO, per qualsevol mitjà, inclòs SMS o correu electrònic, si vostè ho ha acceptat de manera expressa en donar-se d'alta com a client. Pot oposar-se a
qualsevol moment a aquest tractament de dades adreçant-se a [email protected] o utilitzant l'opció que, amb aquesta finalitat, s'inclou a cada comunicació comercial.

Amb quina finalitat comuniquem les vostres dades a una botiga i-moments autoritzada?

En cas que es registri com a usuari del lloc web, en el procés de registre heu de seleccionar una botiga i-moments autoritzada per AP PHOTO, a la qual s'associarà la vostra alta ia la qual comunicarem les vostres dades.

Les botigues i-moments són titularitat d'empreses diferents de AP PHOTO, amb les quals AP PHOTO ha formalitzat un acord de col·laboració. En el moment del registre, quan seleccioneu la vostra botiga i-moments disposareu de totes les dades del titular de la mateixa.

En cas de no desitjar que comuniquem les vostres dades a una botiga i-moments, en el moment de seleccionar la vostra botiga, podeu seleccionar la nostra botiga ubicada a Ronda Zamenhof, 65-71 Sabadell 08201.

La finalitat del tractament de les vostres dades, per part de la botiga i-moments, és oferir-vos un millor servei en disposar d'una atenció més personalitzada, recollir la vostra comanda i disposar d'assessorament especialitzat sobre els nostres productes i/o serveis.

Podeu adreçar-vos directament a la botiga i-moments, a les dades de contacte que teniu a la vostra disposició a la vostra àrea privada o al llistat de botigues i-moments, per consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades personals.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les vostres dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Si les vostres dades s'utilitzen per a diverses finalitats, que ens obliguen a conservar-les durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

Quan les vostres dades deixin de ser necessàries, o bé quedarà limitat l'accés a aquestes al compliment d'obligacions estrictament legals o bé es destruiran de forma segura.

Les imatges que pugeu a la nostra plataforma, per a la creació d'un producte, seran eliminades transcorregut un termini de 60 dies.

Pel que fa a l'ús de la seva informació amb fins de màrqueting, conservarem aquesta informació per a aquest propòsit fins que ens sol·liciti el contrari.

Amb qui compartirem les vostres dades?

Llevat que s'indiqui el contrari al formulari específic, AP PHOTO no comunicarà les vostres dades a tercers.

En el cas que tramiteu l'alta com a usuari, les vostres dades seran comunicades a:

A la botiga i-moments que seleccioneu, tal com s'ha esmentat.
Si a més contracta algun producte i/o servei, les seves dades podran ser comunicades a tercers quan sigui necessari per al correcte desenvolupament de la relació contractual entre les parts (per exemple: entitats bancàries, empreses de transport) o quan una llei així ho requereixi ( per exemple: administració tributària).

COM PROTEGEIXEM LES SEVES DADES?

AP PHOTO està compromesa amb la seguretat de la informació i ha definit polítiques de seguretat i procediments per garantir la confidencialitat de les vostres dades.

Podem contractar determinats serveis a tercers que poden suposar l'accés i/o tractament de dades personals, però, en tot cas, s'exigeix que els tercers compleixin amb la legislació vigent i amb les nostres polítiques de seguretat, havent de garantir l'ús de la informació conforme a les instruccions d'AP PHOTO i implantant les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la confidencialitat de la informació.

Quins són els vostres drets en matèria de protecció de dades?

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets, dirigint-vos al Delegat de Protecció de Dades, mitjançant correu electrònic a [email protected] o per correu postal a l'adreça indicada.

En particular, podeu sol·licitar l'accés a les vostres dades personals, sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta, sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, sol·licitar la limitació del tractament, així com sol·licitar-ne la portabilitat, sempre en els termes previstos a la legislació vigent.

Així mateix, quan la base jurídica per al tractament en sigui el consentiment, pot exercir el dret d'oposició al tractament de les dades personals en qualsevol moment.

També us informem de l'opció de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas de considerar que s'ha comès una infracció de la legislació respecte al tractament de les vostres dades personals.