Condicions de contractació

En compliment del que disposa el Reial decret 1906/99, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació electrònica amb condicions generals, i de la Llei d'ordenació del comerç detallista (Llei 7/1996, de 15 de gener, modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre) pel que fa al que disposa les vendes a distància en els articles 38 i següents, AP PHOTO INDUSTRIES, SL (d'ara endavant La Societat), informa:

Aquest document suposa la regulació general dels serveis prestats per La Societat a través del web www.i-moments.com i constitueix el marc jurídic en què es desenvolupa aquesta relació contractual de compravenda.

Aquestes condicions generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/1988, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació; a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa de consumidors i usuaris; al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals; a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; a la Llei 7/1996, de 15 de gener d'ordenació del comerç detallista, ia la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Els serveis oferts per La Societat podran ser contractats per qualssevol usuaris que compleixin els requisits establerts en les presents Condicions de contractació i Avís legal, disponibles en tot moment al lloc web: www.i-moments.com.


OBJECTE DEL CONTRACTE
El contracte té per objecte regular les condicions generals de servei ofert per la Societat.
Els serveis que La Societat presta actualment, i que són objecte d'aquest contracte, són la contractació de productes i serveis relacionats amb la impressió digital: revelat i impressió digital de fotografies, així com l'elaboració de diferents productes relacionats amb el material fotogràfic, com ara àlbums, calendaris, agendes, llenços, laminats, emmarcacions i tot tipus de productes personalitzats amb fotografies. En alguns productes o serveis, els serveis que presta La Societat són d'intermediació entre fabricant i consumidor final en la contractació dels productes i serveis esmentats. 
L'accés a la informació és completament gratuït, mentres que el servei de compra i contractació de productes és onerós, i s'especifica en tot moment els preus actuals del producte, els preus de ports i els càrrecs per impostos. 
La Societat establirà la possibilitat de dur a terme la contractació del servei en diversos idiomes a més de l'espanyol.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

D'una banda:
AP PHOTO INDUSTRIES, SL. amb domicili a Ronda Indústria, 48, 08210 Barberà del Vallès. CIF: B61976429. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, TOM: 31.730, FOLI: 94, FULLA: B-194.880. I adreça de correu electrònic: [email protected] 

I, per altra banda: 
El CLIENT, les dades del qual han estat consignades per ell mateix en introduir-les per realitzar la compra o algun suggeriment, a través del formulari establert a aquest efecte. Totes les dades han estat introduïdes directament pel client, per la qual cosa la responsabilitat sobre la seva autenticitat correspon directament i exclusivament al CLIENT.

OBLIGACIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE COMPRA
El CLIENT és l'únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de compra, i accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació, queda sota la seva responsabilitat respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a la Societat oa un tercer.

CONDICIONS DEL SERVEI
Les condicions comercials d'aquest servei i les ofertes que eventualment puguin dur a terme La Societat sempre apareixen a l'esmentada pàgina web www.i-moments.com, de manera que poden ser consultades, arxivades o impreses. La Societat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals de contractació, així com qualsevol altre document exposat al lloc web.

RESPONSABILITATS
La Societat no serà responsable dels retards en l'accés, el funcionament i l'operativitat de la web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o del mal funcionament d'aquesta, quan en tinguin l'origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major , o d'urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques, o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades i en tot cas, quan l'error hagués estat produït per un tercer aliè a lorganització empresarial esmentada.
Amb caràcter general les relacions de La Societat amb els seus clients derivades de la prestació dels productes i serveis continguts en aquesta Web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. El servei prestat per la Societat, en els casos d'intermediació, se cenyeix exclusivament a informar i posar a disposició dels clients els productes, i es responsabilitzarà dels productes que no s'ajustin a allò contractat pel client.
En cas que els llocs web propietat de La Sociedad albergessin enllaços (links) o banners que permetessin a l'usuari l'accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers, La Societat no es fa responsable dels continguts que s'hi poguessin trobar allotjats i procediria a retirar-los en el cas que algun usuari li comuniqués algun tipus de contingut il·lícit, una verificat per l'empresa.

El CLIENT es compromet a complir amb allò establert a l'AVÍS LEGAL i amb les CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ publicades per la Societat al seu lloc web en el moment de la compra del producte.

PROCEDIMENT DE COMPRA
Actualment el procediment de contractació del servei es duu a terme a través del lloc web www.i-moments.com i de forma electrònica, sent necessari trobar-se registrat com a usuari del lloc web per poder-ho fer. Els passos per dur a terme la contractació són els següents:

  • DESCÀRREGA DEL PROGRAMA I ENVIAMENT D'IMATGES: el CLIENT accedeix a la pàgina web i-moments.com. En ella podeu informar-vos dels productes posats a la vostra disposició, característiques, preus i tots els detalls sobre aquests. Per fer la descàrrega del programari, el CLIENT pot accedir a l'opció “descàrregues” que trobareu a diversos menús de la pàgina web. Un cop descarregat el programari a l'equip de l'usuari, aquest l'haurà d'instal·lar acceptant expressament la llicència d'ús. Un cop instal·lat el programa, procedirà a triar el producte desitjat. El CLIENT pot confeccionar i personalitzar amb les vostres fotos o dissenys el producte escollit, i un cop realitzat, iniciarà el procés d'enviament de les imatges i de comanda en línia. Tot el procés es fa en línia, a través d'Internet.
  • CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA I ENVIAMENT: les confirmacions de les comandes i del pagament, així com tots els contactes amb el CLIENT, es realitzen a través de correu electrònic, per la qual cosa és molt important que el CLIENT s'asseguri de fer constar una adreça de correu vàlida, així com un número de telèfon de contacte per si hi ha alguna incidència i el correu no funciona. Si el CLIENT té dubtes sobre el funcionament del programa, pot acudir a la secció de FAQ (preguntes més freqüents) de i-moments.com o poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client a través del correu electrònic [email protected] o trucant al telèfon d'atenció al client 937 293 326. Cada programari us anirà guiant pas a pas perquè pugui completar el procés de comanda.
  • FORMULARIS DE COMANDA: abans d'efectuar el pagament, el programa demanarà al CLIENT una sèrie de dades personals necessàries per efectuar el lliurament de la comanda. En alguns casos, si n'hi ha, se us demanarà un codi promocional del producte. Un cop emplenades aquestes dades, el següent pas és efectuar el pagament de la comanda.

PAGAMENT DEL PRODUCTE O SERVEI:

  • les comandes s'abonen amb alguna de les formes de pagament admeses relacionades a continuació.

FORMES DE PAGAMENT ADMESES

Les comandes poden ser abonades de la següent manera:

  • Targeta de crèdit: Aquesta forma de pagament requereix que el CLIENT introdueixi les dades bancàries, tal com li sigui requerit per la pròpia pàgina. Un cop en aquest punt, es troba en una passarel·la de pagament segur, certificada per VISA, on haurà d'indicar si desitja pagar mitjançant targeta de crèdit American Express, MasterCard o VISA. L'ús d'una passarel·la de pagament segura garanteix que totes les dades que el CLIENT faciliti viatgin de forma xifrada i segura, i que en cap moment la Societat hi tingui accés.
  • PayPal: Aquesta forma de pagament requereix que el CLIENT tingui un compte amb la plataforma PayPal, aquesta forma de pagament té un recàrrec de 2.48€ (impostos inclosos).
  • Pagament amb crèdit del comerç: Aquesta forma de pagament només és vàlida per a professionals i distribuïdors d'i-moments, amb compte obert a AP Photo Industries.

DESPESES D'ENVIAMENT
La nostra web inclou les despeses d'enviament dels productes següents: Àlbums, llibres, revistes, punts de llibre, targetes, pola foto, insta foto, calendaris, invitacions i recordatoris. Per a la resta de productes, les despeses d'enviament es podran consultar a la cistella de la compra.

TERMINIS DE LLIURAMENT

4/5 dies laborals: Tots els productes de les famílies Foto-Regal i Foto-Decoració.
5/6 dies laborals: Tots els productes de les famílies Revela, Impremta Digital, Calendaris.
6/7 dies laborals: Tots els productes de les famílies Foto-Àlbum, Llibres de Fotos i revistes.
8/9 dies laborals: Tots els productes de les famílies Foto-Àlbum Pro i Foto-Strip.
9/10 dies laborals: Tots els productes de les famílies Foto-Ceràmica.

Canàries:
Per oferir un millor servei a les Illes, disposem d'un centre de producció a Tenerife, però no podem fabricar-hi tota la gamma de productes i-moments. Per tant, els productes fabricats a Les illes tenen el mateix termini de lliurament que a la península:

Productes que Fabricats a les illes:
4/5 dies: Tots els productes de les famílies Foto-Regal i Foto-Decoració* (a Foto-decoració, només podem fabricar el Foto-Panel fins a la mesura 50×70 i els Foto-Lienzo, Foto Quadre Alumini, Light-Panel, Insta-Quadre en totes les mides.

Resta de productes es fabriquen des de la península.

12/13 dies laborals: Resta de productes de les famílies Foto-Regal i Foto-Decoració.
13/14 dies laborals: Tots els productes de les famílies Revela, Impremta Digital, Calendaris.
14/15 dies laborals: Tots els productes de les famílies Foto-Àlbum, Llibres de Fotos i revistes.
16/17 dies laborals: Tots els productes de les famílies Foto-Àlbum Pro.

Ceuta i Melilla:
12/13 dies laborals: Tots els productes de les famílies Foto-Regal i Foto-Decoració.
13/14 dies laborals: Tots els productes de les famílies Revela, Impremta Digital, Calendaris.
14/15 dies laborals: Tots els productes de les famílies Foto-Àlbum, Llibres de Fotos i revistes.
16/17 dies laborals: Tots els productes de les famílies Foto-Àlbum Pro.

Atenció!  Aquests terminis de lliurament poden ser avançats o endarrerits en funció de les càrregues de feines. I fan referència sempre als lliuraments a les botigues dels distribuïdors. En lliuraments a adreces particulars es poden incrementar un dia més.

A les Campanyes com: El dia del Pare o de la Mare, Sant Valentí, Comunions i Noces, Nadal i Dates assenyalades, aquests terminis de lliurament poden ser incrementats.

GARANTIA I RECLAMACIONS
Tots els productes oferts a través del lloc web són originals, personalitzats i nous. No obstant això, i en base al que disposa la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum, es presumeix que tots els defectes o faltes de conformitat amb l'oferta que es manifestin dins dels 2 primers mesos, es deuen a errors de fabricació, fent-se responsable en aquest cas la marca en qüestió del producte. 
Per a errors, fallades o deficiències a partir de la data esmentada, serà càrrega del CLIENT demostrar que es tracta d'errors de fabricació i no pel seu ús.
A tots els efectes s'entendrà realitzat el lliurament del producte en el moment que aparegui la signatura del CLIENT, o persona amb ell relacionada, al document de lliurament del producte. 
Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el vostre producte, el CLIENT disposa d'un termini de 2 mesos, a comptar des de la data de lliurament del producte, per tornar-lo. Abans de fer aquesta devolució, el CLIENT haurà de posar-se en contacte amb l'empresa en el termini indicat, a través de correu electrònic, telèfon o fax, moment en què se li indicarà el procés de devolució que serà gratuït per al CLIENT sempre que es dugui a terme d'acord amb les indicacions facilitades. Qualsevol devolució sense aquesta comunicació prèvia no serà acceptada per l'empresa. 
El CLIENT haurà de realitzar un correcte empaquetat que n'asseguri el transport sense danys. Un cop rebut i comprovat pel nostre personal que el producte està al mateix estat en què va ser enviat, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament utilitzada pel client. Per a qualsevol aclariment sobre aquestes condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el CLIENT té a la seva disposició la següent adreça: 

AP PHOTO INDUSTRIES, SL Ronda Indústria, 48 Barberà del Vallès 08210, Barcelona. Telèfon d'atenció al client: 937 293 326. Correu electrònic: [email protected]
S'informa el CLIENT que té a la vostra disposició la plataforma de resolució de litigis en línia https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CA.


EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

i-moments proveeix els seus Clients, de productes totalment personalitzats, és a dir, fabricats d'acord amb les especificacions del Client, amb les seves fotos, textos, etc. pel que No hi ha dret legal de desistiment del producte, d'acord amb allò establert a la legislació vigent per a aquest tipus de productes.
Per tant, en el moment de realitzar el seu encàrrec, assegureu-vos que el producte que voleu sol·licitar és d'acord amb les vostres necessitats i que no conté errors o errors (de composició, d'ortografia, de manca de resolució de les imatges, etc.). ), ja que una vegada enviada i pagada la comanda, no és possible cancel·lar-lo ni realitzar cap modificació en aquest.

CONFORMITAT DELS PRODUCTES AMB EL CONTRACTE

Tret de prova en contra, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació: S'ajustin a la descripció realitzada per la Societat i tinguin les qualitats del producte que la Societat hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model. 

Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus. Presenten la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fonamentadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes pel venedor, el productor o el seu representant, en particular a la publicitat oa l'etiquetatge. La Societat no queda obligada per tals declaracions públiques si demostra que desconeixia i no es podia raonablement esperar que conegués la declaració en qüestió, que aquesta declaració havia estat corregida en el moment de la celebració del contracte o que aquesta declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte. 

No hi haurà cap responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegués o no hagués pogut fundadament ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats pel consumidor i usuari. 

VALIDESA DEL PROCEDIMENT DE COMPRA COM A PROVA D'ACCEPTACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE

Ambdues parts declaren expressament que l'acceptació de l'oferta del producte o servei de la Societat per part del CLIENT es duu a terme mitjançant el procediment de compra descrit a l'apartat PROCEDIMENT DE COMPRA.
El fet de seguir telemàticament tots els passos descrits al punt esmentat per al procés de compra dels productes i complements per part del CLIENT, suposa l'acceptació íntegra i expressa de les presents condicions generals de contractació, entesa suficient per contractar.
El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què el CLIENT manifesti la seva conformitat amb les condicions de contractació publicades en el moment de fer la compra, i haurà de seleccionar de manera expressa l'acceptació de les mateixes.

NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d'aquestes condicions de servei és contrària a dret i, per tant, invàlida, no afecta les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquelles parts de les condicions de servei que resulten nul·les ia incorporar-les a la resta de condicions de servei.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.