Formes de pagament admeses


Les comandes poden ser abonades de la següent manera:

Targeta de crèdit

Aquesta forma de pagament requereix que el CLIENT introdueixi les dades bancàries, tal com li sigui requerit per la pròpia pàgina. Un cop en aquest punt, es troba en una passarel·la de pagament segur, certificada per VISA, on haurà d'indicar si desitja pagar mitjançant targeta de crèdit American Express, MasterCard o VISA. L'ús d'una passarel·la de pagament segura garanteix que totes les dades que el CLIENT faciliti viatgin de forma xifrada i segura, i que en cap moment la Societat hi tingui accés.

PayPal

Aquesta forma de pagament requereix que el CLIENT tingui un compte amb la plataforma PayPal, aquesta forma de pagament té un recàrrec de 2.48€ (impostos inclosos).

Pagament amb crèdit del comerç

Aquesta forma de pagament només és vàlida per a professionals i distribuïdors d'i-moments, amb compte obert a AP Photo Industries.