devolucions

GARANTIA I RECLAMACIONS
Tots els productes oferts a través del lloc web són originals, personalitzats i nous. No obstant això, i en base al que disposa la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum, es presumeix que tots els defectes o faltes de conformitat amb l'oferta que es manifestin dins dels 2 primers mesos, es deuen a errors de fabricació, fent-se responsable en aquest cas la marca en qüestió del producte. 
Per a errors, fallades o deficiències a partir de la data esmentada, serà càrrega del CLIENT demostrar que es tracta d'errors de fabricació i no pel seu ús.
A tots els efectes s'entendrà realitzat el lliurament del producte en el moment que aparegui la signatura del CLIENT, o persona amb ell relacionada, al document de lliurament del producte. 
Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el vostre producte, el CLIENT disposa d'un termini de 2 mesos, a comptar des de la data de lliurament del producte, per tornar-lo. Abans de fer aquesta devolució, el CLIENT haurà de posar-se en contacte amb l'empresa en el termini indicat, a través de correu electrònic, telèfon o fax, moment en què se li indicarà el procés de devolució que serà gratuït per al CLIENT sempre que es dugui a terme d'acord amb les indicacions facilitades. Qualsevol devolució sense aquesta comunicació prèvia no serà acceptada per l'empresa. 
El CLIENT haurà de realitzar un correcte empaquetat que n'asseguri el transport sense danys. Un cop rebut i comprovat pel nostre personal que el producte està al mateix estat en què va ser enviat, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament utilitzada pel client. Per a qualsevol aclariment sobre aquestes condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el CLIENT té a la seva disposició la següent adreça: 

AP PHOTO INDUSTRIES, SL Ronda Indústria, 48 Barberà del Vallès 08210, Barcelona. Telèfon d'atenció al client: 937 293 326. Correu electrònic: [email protected]
S'informa el CLIENT que té a la vostra disposició la plataforma de resolució de litigis en línia https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CA.


EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

i-moments proveeix els seus Clients, de productes totalment personalitzats, és a dir, fabricats d'acord amb les especificacions del Client, amb les seves fotos, textos, etc. pel que No hi ha dret legal de desistiment del producte, d'acord amb allò establert a la legislació vigent per a aquest tipus de productes.
Per tant, en el moment de realitzar el seu encàrrec, assegureu-vos que el producte que voleu sol·licitar és d'acord amb les vostres necessitats i que no conté errors o errors (de composició, d'ortografia, de manca de resolució de les imatges, etc.). ), ja que una vegada enviada i pagada la comanda, no és possible cancel·lar-lo ni realitzar cap modificació en aquest.